Oostzaans, Sociaal en Groen

Oostzaan Natuurlijk! is opgericht als lokale partij met als doel om het Oostzaans belang goed te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het vertrouwen in de (landelijke) politiek krimpt en de afstand naar de bevolking/kiezer wordt groter. Oostzaan Natúúrlijk! heeft zich losgemaakt van de landelijke politiek om onafhankelijk en slagvaardig lokale onderwerpen aan te kunnen pakken, samen met de Oostzaners en direct aanspreekbaar te zijn.

Kortom het ‘partijbeginsel’: Een onafhankelijke, open, transparante, realistische en mensgerichte partij die op lokaal niveau, samen met de inwoners en bedrijven, toekomstbestendige oplossingen wil brengen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Voor een bruisend, uitdagend, prettig, veilig, ondernemend, gezond, groen en hoopvol Oostzaan, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Oostzaan Natuurlijk heeft het volgende RSIN nummer : 864174044.
De belastingdienst heeft Oostzaan Natuurlijk! op grond van de statuten de ANBI*-status verleend.
*Algemeen Nut Beogende Instantie
met IBAN NL93 RABO 0312663234 en KvK 87006618
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/anbi-status-controleren


Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de partij.