OPRICHTING LOKALE PARTIJ IN OOSTZAAN

Oostzaans, Sociaal en Groen

In Oostzaan ontbreekt al langere tijd een lokale partij die zich, met een open blik naar de wereld om ons heen, uitsluitend richt op de belangrijke onderwerpen voor de inwoners van ons prachtige dorp. Dit zonder ídeologische last die landelijke partijen meedragen en de beste oplossingen vindt voor de problemen in Oostzaan. Oostzaan Natuurlijk! is opgericht als lokale partij met als doel om het Oostzaans belang goed te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het vertrouwen in de (landelijke) politiek krimpt en de afstand naar de bevolking/kiezer wordt groter. Oostzaan Natuurlijk! wil onafhankelijk en slagvaardig, samen met inwoners, lokale onderwerpen aan pakken en direct aanspreekbaar zijn voor de inwoners.

De standpunten van Oostzaan Natuurlijk! vind u op: www.oostzaannatuurlijk.nl

De belangrijkste zijn:

  • Meer echte inspraak inwoners bij lokale politiek. Vormen van ‘burgerberaad’ of in ons geval ‘Oostzaans Beraad’ moeten inwoners meer invloed en zeggenschap geven bij besturen van Oostzaan
  • Zelfstandig Oostzaan. Met slimme constructies en goede samenwerkingsverbanden kan Oostzaan nog lang zelfstandig blijven en zeggenschap houden op belangrijke thema’s als onder andere ruimtelijke ordening, wonen en veiligheid.
  • Wonen. Geen loze beloften, maar duidelijk zijn waar je wilt bouwen en hoeveel.
  • Beperkte en uitsluitend natuurvriendelijke recreatie in het Oostzanerveld. De inwoners moeten kunnen blijven genieten van een mooi en vogelrijk gebied waar het fijn varen is en waar de biodiversiteit zoveel mogelijk wordt vergroot.
  • Geen festivals en overnachtingen in Het Twiske. De druk op het recreatiegebied wordt met hogere bezoekersaantallen de komende jaren vele al malen groter dan nu het geval is. Daarbij voldoet het aan zijn recreatieve functie die het mooie Twiske ook heeft, maar loopt tegelijkertijd tegen haar grenzen aan. Om de natuur te ontzien en de rust te behouden, die vele bezoekers hier ook zoeken, zijn wij tegen overnachtingen en festivals in dit prachtige Natura2000 gebied.
  • Iedereen kan meedoen. Inwoners worden zo goed mogelijk gestimuleerd en ondersteund bij hun gezondheid, ontwikkeling en bestaanszekerheid.
  • Ook mensen met lagere inkomens moeten kunnen deelnemen aan de vele sport en culturele verenigingen die ons dorp rijk is. Daarnaast willen we de bibliotheek als centrale ontwikkelings- en ontmoetingsplek versterken en mantelzorgers beter ondersteunen.

Wij willen iedereen uitnodigen om zich aan te sluiten en/of mee te denken over het verder aanscherpen van onze standpunten en natuurlijk nieuwe ideeën in te brengen.

Rob Monen gaat ons de komende drie en een half jaar vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Hij is na de verkiezingen alleen verder gegaan vanwege een fundamenteel verschil van mening over de wijze waarop de doelstellingen van de partij gerealiseerd kon worden in samenwerking met andere partijen. Wij zullen politiek bedrijven onder het motto: ‘hard op de inhoud, zacht op de relatie’. In Oostzaan moeten we het samen doen en is het van belang dat er goed op de inhoud wordt samengewerkt. Dat doe je met respect voor elkaar.

Kortom:

Een onafhankelijke, open, transparante, integere, realistische en mensgerichte partij die op lokaal niveau, samen met de inwoners en bedrijven, toekomstbestendige oplossingen wil brengen voor de grote uitdagingen van deze tijd. Voor een bruisend,uitdagend, prettig, veilig, ondernemend, gezond, groen en hoopvol Oostzaan, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen dan kan u mailen naar: info@oostzaannatuurlijk.nl

Heeft u opmerkingen, ideeën of vragen die direct de gemeenteraad aangaan dan kan u bellen met Rob Monen: 06 54 27 45 07

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.