Schriftelijke vragen aan college van B&W over OFC

Het college/de burgemeester* wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk/mondeling/naar eigen keuze college/burgemeester* te beantwoorden:

Wij werden opgeschrikt door kranten artikelen waarin 2 personen zijn aangehouden voor grootschalige drugshandel ( Geldschieter (53) van Noord-Hollandse voetbalclub opgepakt voor grootschalige cocaïnehandel | Binnenland | AD.nl )

 Vragen:

1. Zover wij weten zou OFC elk jaar inzage geven in hun financiële huishouding vooral m.b.t. eerste elftal. Dit is inclusief eventuele geldstromen via een stichting. Zijn deze rapportages al binnen en wanneer kan de gemeenteraad deze verwachten. (zie ook: Oostzaan houdt informatie OFC geheim – De Orkaan)?

2. Het eerste elftal is gepromoveerd naar de tweede divisie. Volgens ons stelt de KNVB hoge eisen aan complex m.b.t. kleedkamers, lichtinstallaties, beveiliging, etc., etc. Zijn die eisen bekend en kan de gemeenteraad daarvan op de hoogte gesteld worden? Zitten hier eisen bij de vergunning plichtig zijn? Kunnen hier kosten voor de gemeente uitvloeien?

3. In de kadernota wordt voorgesteld de investering in voetbalvelden naar voren te halen. Is dat gezien de huidige ontwikkelingen nu wijs om deze grote investeringen versneld te doen. Is het niet beter even af te wachten hoe eea zich ontwikkeld?

4. De KNVB geeft aan dat de voetbalsport schoon moet blijven ( KNVB bindt strijd aan tegen zwart geld bij amateurs: ‘Onze mooie sport moet schoon’ | Sport | AD.nl ). Heeft het college op reguliere basis contact met de KNVB? Zo ja, kan de gemeenteraad inzicht krijgen in deze gesprekken?

5. Kan het college in meer algemene zin uitgebreid aangeven wat zij gaan doen om ondermijning tegen te gaan en welke instrumenten zij daarvoor gaat inzetten?

(Eventuele) toelichting:

De zaak rond OFC loopt al zeer lang. In diverse kranten artikelen (Explosie bij huis Amsterdamse officier van justitie | Het Parool ; Een brand, 5 granaten en een schietpartij: de gemene deler lijkt voetbalclub OFC (parool.nl) ) wordt de vereniging of mensen in en rond de vereniging gelinkt aan 8 aanslagen. Ook in bovenstaand artikel wordt er weer naar verwezen. Dit staat nog los van het feit waarvoor verdachten zijn opgepakt (grootschalige drugshandel).

Bij zware criminaliteit is er sprake van ondermijning. Het is ondermijning van de rechtstaat, maar ook Openbaar Bestuur kan hier door geraakt worden. Ook de nieuwe minister richt haar peilen op de georganiseerde misdaad (Minister Yeşilgöz richt pijlen op georganiseerde misdaad: ‘Iedereen moet hier wakker van liggen’ (parool.nl)).  Het gemeentebestuur van Oostzaan kan niet wegkijken en moet volle bak doorpakken om ondermijning tegen te gaan en kan beginnen om bovenstaande vragen volledig en uitgebreid te beantwoorden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.