Wetland Work-Out Oostzaan

Goed voor ontspanning, lijf en leden en u helpt tegelijk ons mooie Oostzanerveld te behouden voor mens, dier en planten.

Vanaf september tot en met maart werkt een groep vrijwilligers onder leiding van StaatsBosBeheer en de Vogelwacht Zaanstreek negen zaterdag ochtenden in het Oostzanerveld,

Het werk bestaat uit het veenmosrietland ontdoen van, door SBB, gemaaid riet en het verwijderen van kleine boompjes en struikjes ten behoeve van een open veenmoslandschap.
Het afvoeren van riet is noodzakelijk om de bodem geschikt te houden voor de diverse moerasplantjes. De boompjes moeten weg om het landschap geschikt te maken voor weidevogels. Een weidevogel gaat niet binnen een afstand van 200 meter van een boom nestelen omdat in haar/zijn beleving elke boom een schuilplaats biedt aan roofvogels. Elke 400 meter een boom of struik lijkt niet veel maar betekent dus geen nesten van Grutto en Kievit.

Helaas is de groep, mede door Corona, een ietsje uitgedund. Het zou heel fijn zijn als er weer wat nieuwe mensen (uit Oostzaan) bijkomen.

Iedereen kan in zijn of haar eigen tempo werken en uiteraard is het gezellig en houden we pauzes (koffie/thee wordt verzorgd).  Het is wel handig om laarzen aan te trekken aangezien het drassige percelen zijn.  Handschoenen en werkkleding is uiteraard ook een aanbeveling. SBB zorgt voor gereedschap.

De volgende data kunt u alvast in uw agenda zetten:   24 september, 15 oktober, 5 november, 26 november, 17 december2022, 7 januari, 28 januari, 18 februari en 11 maart 2023.

Verzamelen om 9.15 uur bij het Zaans Hoekje, de Watering 1, Zaandam. Daarvandaan vertrekt om 9.30 uur de grote werkboot van StaatsBosBeheer.

De werkzaamheden duren, afhankelijk van het weer, tot uiterlijk 13.30 uur.

Parkeren van auto en fiets  is mogelijk bij het Zaans Hoekje.

U hoeft zich niet van te voren aan te melden en voor nadere informatie (gaat het wel door vandaag?) kunt u terecht bij de coördinator bernard.ebbelaar@gmail.com (075-6161731/06-10790890)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.