Visie Oostzaan Natuurlijk op de begroting 2023

In deze begroting stond een belangrijk vraagstuk centraal.
Hoe kunnen we zo spoedig mogelijk tot een noodfonds armoedebestrijding komen om onze financieel kwetsbare inwoners te ondersteunen maar ook mogelijkheden creƫren om onze verenigingen te ondersteunen waar nodig. Eerder hadden wij, Oostzaan Natuurlijk!, de mogelijkheid genoemd om het huidige coronafonds daarvoor te benutten. Tot ons grote genoegen werd dit voorstel unaniem aangenomen.

Wij vinden het betrekken van inwoners bij belangrijke onderwerpen noodzakelijk, zodat zij werkelijk een inbreng hebben in te nemen besluiten en hierdoor draagvlak ontstaat voor beleid en uitvoering.

In de Raad hebben wij aangegeven dat wij vinden dat verbetering van het huidige participatiebeleid noodzakelijk is. Wij hebben een voorstel ingediend om het participatiebeleid te actualiseren in 2023. Tot ons grote genoegen hebben alle leden van de gemeenteraad ingestemd met ons voorstel.

Ook voor de beweeg-voorzieningen in ons dorp hebben wij aandacht gevraagd. Zo missen wij een voor iedereen toegankelijk fitnessplein. Dit plein zou een basisvoorziening moeten zijn omdat dit een bijdrage kan leveren aan het welzijn van alle inwoners, jong en oud.

Een voorstel van Oostzaan Natuurlijk! om een mogelijk locatie te zoeken met bijbehorende kostenraming werd door alle leden van de gemeenteraad aangenomen.

Ook voorstellen ingediend door andere partijen, hebben wij merendeels positief gevonden en gesteund.

PVDA en de VVD zijn voor festivals en een camping in het Twiske en hebben dit opgenomen in hun coalitieakkoord. Wij hebben nogmaals duidelijk gemaakt dat wij hopen dat de rechter negatief zal oordelen en ook de stikstofuitstoot meegenomen wordt.

Oostzaan Natuurlijk! staat voor:
– een groen dorp
– een plezierige-en veilige leefomgeving met goede (volwaardige) voorzieningen
– het betrekken van inwoners
– aandacht- en steun voor onze kwetsbare inwoners
– bescherming van onze kostbare natuurgebieden. 

Hier zullen wij het komende jaar alle plannen op toetsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.