Motie Oostzaan Natuurlijk! besparing op verlichting

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 25 november 2022…,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • Verlichting een belangrijk deel van het stroomverbruik vormt…;

overwegende dat:

  • Energieverbruik en licht-emissie teruggedrongen moeten worden tot het hoogst noodzakelijke…
  • De gemeente een voorbeeldfunctie heeft;

Geeft het college de opdracht :

  1. Er voor zorg te dragen dat de verlichting in openbare gebouwen uitgedaan wordt als er niemand meer is.
  2. Te onderzoeken hoe de verlichting op andere plaatsen (straatverlichting e.d.) aangepast kan worden om energie te besparen zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend en ondertekend door
Oostzaan Natuurlijk! Rob Monen

De motie is met algemene stemmen aangenomen en opgepakt door de wethouder. zie onderstaand bericht in NHD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.