Aanpassing zienswijze jaarstukken Twiske

Amendement Jaarstukken Recreatieschap Twiske Waterland

Donderdag 22 juli werden jaarstukken van recreatieschap Twiske Waterland besproken in de raadsvergadering. De gemeenteraad van Oostzaan heeft dan een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voor Oostzaan Natuurlijk! reden om aandacht te vragen voor het volgende :

Uit de jaarstukken blijkt dat het noodzakelijk is dat het recreatieschap jaarlijks extra inkomsten genereert. Uit de jaarstukken blijkt echter dat nagenoeg alleen extra inkomsten gegenereerd worden uit het deelgebied Het Twiske (betaald parkeren, evenementen etc.).

Oostzaan Natuurlijk! vindt dit onevenwichtig en heeft voorgesteld de zienswijze van Oostzaan aan te vullen met de volgende tekst:
de gemeenteraad van Oostzaan dringt erop aan bij het recreatieschap Twiske – Waterland om te onderzoeken in welke mate andere delen van het schap een bijdrage kunnen leveren aan extra inkomsten.

Tot ons grote genoegen werd dit amendement gesteund door D66, CDA, GroenLinks en de PVDA (VVD was tegen) waardoor dit amendement met een grote meerderheid werd aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.