Motie bestuurlijke toekomst Oostzaan

Regelmatig is de Bestuurlijke toekomst van Oostzaan een punt van discussie. De reden is de wens van een groot deel van de inwoners en de gemeenteraad om een zelfstandige gemeente te blijven.
De afgelopen jaren is gebleken dat dit niet eenvoudig is.
Het rijk heeft steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten waarbij tegelijkertijd is gebleken dat het in toenemende mate moeilijker wordt om mensen* te vinden om het werk uit te voeren.
( * raadsleden en ambtenaren)

Meer kleine gemeenten kennen hetzelfde probleem. Om die reden is ervoor gekozen om in onze regio na te gaan of samenwerking tussen de groene Waterlandse gemeenten een oplossing zou kunnen bieden om de zelfstandigheid te behouden. Oostzaan heeft destijds een eerste stap gezet door de ambtelijk organisatie samen te voegen met de ambtelijke organisatie van Wormerland. Dit vanuit de verwachting dat op termijn meerdere gemeenten zich zouden aansluiten om uiteindelijk voldoende schaal grootte te bereiken.

Dit laatste is echter nog niet gebeurd waardoor het noodzakelijk is gebleken om de discussie over de bestuurlijke toekomst opnieuw te gaan voeren.

De gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende mogelijkheden en de voor en nadelen bij iedere variant.
De variant om alsnog met de omliggende groene Gemeenten Landsmeer, Wormerland, Waterland en Oostzaan samen te werken is in dit onderzoek niet meegenomen.
Op basis van het onderzoeksresultaat lijkt een fusie met Amsterdam de beste optie, echter dat zou o.i. ten koste gaan van de identiteit van Oostzaan.
Dit onderzoeksresultaat is min of meer te kopiƫren naar de omliggende groene Gemeenten omdat zij in dezelfde omstandigheden verkeren.
Om die reden hebben deze gemeenten op verzoek van de Raad een kopie van het onderzoeksrapport ontvangen.
Aansluitend op dat verzoek hebben wij samen met de VVD en het CDA 22 juni een motie (= een opdracht aan het college van B&W ) ingediend om bij de groene buurgemeenten (Landsmeer, Wormerland, Waterland) na te gaan of een intensieve samenwerking alsnog mogelijk is. Dit voorstel is door nagenoeg de gehele gemeenteraad overgenomen (behalve D66 en dhr Aan van de PvdA). Het college gaat dit uitvoeren en zal zo spoedig mogelijk, nog dit jaar, rapporteren wat de uitkomst is.

In het najaar wordt aan de inwoners en andere betrokkenen (verenigingen en ondernemers) gevraagd wat zij verwachten van de gemeente en welke vorm daar het beste bij past (zelfstandigheid of varianten). Alle informatie zal dan uiteindelijk gewogen worden door de gemeenteraad waarna besluitvorming zal volgen.

Voor Oostzaan Natuurlijk! is behoud van de eigen identiteit een kernwaarde en zal uiteindelijk alle mogelijkheden daarop toetsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.