Motie Fietsstraat

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:

 • In de Begroting de verkeersveiligheid van groot belang wordt geacht;
 • Het College aangeeft maatregelen te zullen nemen om de
  verkeersveiligheid te vergroten,
  overwegende dat:
 • Het Noordeinde en De Haal voor de leerlingen en ouders van de Noorderschool een veilige route dient te zijn;
 • De Haal feitelijk, ook voor gemotoriseerd verkeer, kan worden
  beschouwd als weg voor bestemmingsverkeer,
 • Er zich ter hoogte van de Noorderschool regelmatig onveilige situaties voordoen;
 • Er inmiddels goede ervaringen opgedaan met de introductie van de fietsstraat in diverse steden.

  verzoekt het college om in 2024 te onderzoeken hoe de Haal en het Noordeinde gefaseerd (geheel of gedeeltelijk) getransformeerd kunnen worden tot fietsstraat en op welke termijn deze realisatie plaats kan vinden.

  en gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie(s) en ondertekening indiener(s):
  Oostzaan Natuurlijk!: Rob Monen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.