Motie uitbreiding 30-km

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 November 2023
gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

 • Het College Verkeersveiligheid van groot belang vindt (p.50);
 • Maatregelen wil nemen om de verkeersveiligheid te vergroten (p.50);
 • Deze uitgangspunten en voornemens van harte door de Raad worden onderschreven;
 • Een evaluatie van de 30 km is afgesproken als basis om tot verdere verbeteringen toe komen;
 • Verkeer op de Kerkstraat wordt aangemoedigd snelheid te minderen vanwege trillingsoverlast omwonenden.

  overwegende dat:
 • In Amsterdam vanaf 8 december 2023 straten en wegen voor 80% 30 km zones worden;
 • Het Amsterdamse deel van het Zuideinde ook 30 km zone wordt;
 • De veiligheid op het Oostzaanse deel van Zuideinde en de doorgaande route over de Kerstraat richting Zaandam gediend is met harmoniseren van dit maximeringsbeleid;
 • Snelheidsvermindering naast vergroten van de verkeersveiligheid ook een reductie oplevert van (trillings-)hinder voor omwonenden.

  verzoekt het college om in december 2023 met een raadsvoorstel te komen om per 1 januari 2024 voor het gehele Zuideinde, alsmede de Kerkstraat een 30 km zone in te stellen

  en gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie(s) en ondertekening indiener(s):
  Oostzaan Natuurlijk! : Rob Monen
  GroenLinks : Sarah van Brussel
  D66 : Aart Ruijter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.