Motie Vergroening

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.
gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

 • Het College zich in de begroting haar bezorgdheid uitspreekt over “hittestress en hevige stortbuien”
 • De fysieke leefomgeving bij het doen van onderhoud klimaatadaptief wil inrichten
 • Het College zich in de begroting tevens uitspreekt voor een grote biodiversiteit
 • Het College dit beleid wil realiseren bij nieuwe projecten.

  overwegende dat:
 • De klimaatnood hoog is en de biodiversiteit (insecten, vogelbestand) onder zware druk
 • Met alleen dit beleid inzetten bij de schaarse nieuwe projecten en het bescheiden reguliere onderhoud er onvoldoende meters worden gemaakt
 • De Raad van mening is dat het ambitieniveau hoger moet door in het beleid concretere doelen en resultaten te formuleren voor de fysieke leefomgeving in heel Oostzaan

  verzoekt het college om
 • voor medio 2024 een beleid te ontwikkelen, waarin voor heel
  Oostzaan streefdoelen en termijnen worden opgenomen (in termen van een ambitieus %, bijv. 30 %, van het grondoppervlak te vergroenen (openbare ruimte en particuliere grond)
 • In de plannen en de uitvoering ervan uitdrukkelijk middels participatie bewoners, bedrijven, instellingen en verenigingen mee te laten beslissen

  en gaat over tot de orde van de dag.

  Fractie(s) en ondertekening indiener(s):
  Oostzaan natuurlijk! : Rob Monen
  GroenLinks : Sarah van Brussel
  D66 : Aart Ruijter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.