Motie Woningbouw/sociale huur

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen
op 13 November 2023.
gehoord de beraadslaging, constaterende dat:

 • Het stimuleren van woningbouw een hoge prioriteit heeft;
 • De in de begroting de wens wordt uitgesproken dat woningen voor alle lagen van de bevolking bereikbaar zou moeten zijn;
 • Dat de ambities voor betaalbare huurwoningen zeer laag is (slechts 40 % van de te bouwen huurwoningen, onduidelijk is het percentage huurwoningen van het totaal te bouwen woningen);
 • Het College zich in de begroting zelfs uitspreekt over nog meer
  bouwen in het dure segment in het geval bouwen betaalbare woningen in haar ogen onhaalbaar zou zijn.

  overwegende dat:
 • Uit onderzoek van de Woonbond (Trouw 18 oktober 2023) blijkt dat Nederlandse kiezers van alle nieuwbouw willen dat 40 % bestemd is voor sociale huur;
 • De doelstellingen in de begroting hier naar beneden toe zeer ernstig van afwijken.

  Verzoekt het college om het ambitieniveau aandeel sociale huur te verhogen tot 40 % van alle nieuw te bouwen woningen en hierover bindende afspraken te maken met in Oostzaan toegelaten woningbouwcorporaties.

  en gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie(s) en ondertekening indiener(s):
  Oostzaan Natuurlijk! : Rob Monen
  CDA : Anja Visser

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.