Terugblik begrotings-raad

Terugblik Begrotingsraad 13 november 2023.

Deze raadsvergadering is bedoeld om een  besluit te nemen over de begroting van volgend jaar en daarmee ook de activiteiten.
Wij vonden het programma getuigen van een beperkte ambitie terwijl er meer als genoeg onderwerpen zijn waar aandacht voor moet zijn.
Voor ons was dat veiligheid en wonen.

Om die reden hadden wij met andere partijen een aantal moties ingediend.
De uitkomst was teleurstellend.
Vooral PVDA en VVD waren niet bereid om stappen te zetten op het gebied van veiligheid en wonen, waarbij opviel dat met name de PVDA hun standpunt niet kon onderbouwen. Logisch : wonen voor de mensen met een beperkte beurs is al jaren een speerpunt voor de PVDA. Feit is echter dat dit in de Oostzaanse praktijk niet zichtbaar is. De VVD profileert zich als partij van- en voor de veiligheid, wij vinden het onbegrijpelijk dat de VVD de voorgestelde verkeersmaatregelen niet wilde steunen

Het ging om de volgende moties met de volgende uitkomst:

  1. Uitbreiding 30 km zone Zuideinde – Kerkstraat.
    VVD en PVDA tegen.
  2. Verhuur particuliere woningen. VVD en CDA tegen.
  3. Woningbouw/Sociale Huur. VVD en PVDA tegen.
  4. Vergroening : VVD, CDA en PVDA tegen.
  5. Fietsstraat : VVD, PVDA, D66 en CDA tegen

Betekent dit nu dat bovengenoemde onderwerpen van de agenda zijn? Voor Oostzaan Natuurlijk! niet. Ook het komend jaar gaan we proberen bovengenoemde onderwerpen op de agenda te krijgen en zullen wij daar alle politieke mogelijkheden voor inzetten.

Rob Monen

Fractievoorzitter Oostzaan Natuurlijk!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.