Door ON ondertekende amendementen en moties

Het komt regelmatig voor dat andere partijen voorstellen hebben in de vorm van moties en amendementen. Het kunnen voorstellen zijn waar Oostzaan Natuurlijk! zich volledig in kan vinden  en de voorstellen mede wil indienen. In de gemeenteraad van 13 november hebben wij onderstaande moties en amendementen medeondertekend:

  1. Amendement Integraal Huisvestingsplan: strekking van dit voorstel was eerst een Integraal Huisvestingplan maken voor de scholen in Oostzaan en daarna besluiten nemen over uitbreiding/nieuwbouw van scholen.
  2. Amendement Warme Huis : doel van dit voorstel was 20.000 euro te reserveren voor het Warme Huis in 2024.
  3. Motie elektriciteitsnet: doel van dit voorstel was samen met de Oostzaanse bedrijven te onderzoeken of er beter gebruik gemaakt kan worden van de bestaande stroom capaciteit.
  4. Motie Dierenwelzijnsnota : doel van deze motie was het college op te roepen uitvoering te geven aan de diverse geplande werkzaamheden.
  5. Motie Vuurwerkoverlast: doel van deze motie was  het college op te roepen een plan van aanpak op te stellen hoe de vuurwerkoverlast aangepakt zal worden in het komende jaar.

De motie vuurwerkoverlast werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad. De andere moties en amendementen haalden geen meerderheid en werden dus afgewezen.

Meer informatie over de inhoud van de amendementen en moties evenals de besluitvorming per partij zijn hieronder te vinden.

Amendementen:
https://oostzaan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/7bad550c-246f-40ac-83bb-257ca2287136

https://oostzaan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/5657ec2b-1137-4241-b98d-89252041e362

Moties:
https://oostzaan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/4fe4a600-5c5e-4bcb-8982-bd5393d6fd48

https://oostzaan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/0352715e-1863-432d-b945-a69fbc85d3a7

https://oostzaan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/52fe65e9-2adc-4407-a0af-6ad21e44580a

https://oostzaan.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/fc7cfb02-17c1-4393-b74a-841e2dcfa301

Rob Monen

fractievoorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.