Terugblik raadsvergadering 8 februari 2024

Het werd een korte vergadering. Veel hamerstukken wat betekent dat in de voorafgaande commissie duidelijk werd dat er waarschijnlijk geen behoefte was aan een discussie in de gemeenteraad.

Het onderwerp verordening WMO werd wel besproken.
Wij hadden daar een motie over ingediend.
(zie tekst motie op onze site)
De inhoud was een opdracht aan het college om in 2025 met een plan te komen voor een evaluatie.
Wij vonden het belangrijk om hier een harde afspraak over te maken omdat in voorgaande periode er geen evaluatie heeft plaatsgevonden over dit belangrijke onderwerp.

Op voorhand waren er enkele partijen die deze motie steunden. PVDA en VVD hadden echter vragen over de uitvoerbaarheid.
De wethouder kon zich vinden in de motie en na een korte debat konden PVDA en VVD de motie steunen.

Een ander onderwerp was de kadernota Over-gemeenten.
Eerder in de commissie waren wij het met D66 eens dat bespreking van deze kadernota zonder de voorlopige jaarrekening 2023 van Over-gemeenten zinloos is. D66 stelde dan ook voor dit onderwerp van de agenda af te voeren totdat de cijfers beschikbaar.
Met uitzondering van de PVDA konden alle partijen zich hierin vinden.

Rob Monen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.