Terugblik begrotings-raad

Terugblik Begrotingsraad 13 november 2023. Deze raadsvergadering is bedoeld om een  besluit te nemen over de begroting van volgend jaar en daarmee ook de activiteiten. Wij vonden het programma getuigen van een beperkte ambitie terwijl er meer als genoeg onderwerpen zijn waar aandacht voor moet zijn. Voor ons was dat veiligheid en wonen. Om die… Lees verder Terugblik begrotings-raad

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie uitbreiding 30-km

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 November 2023gehoord de beraadslaging, constaterende dat: Het College Verkeersveiligheid van groot belang vindt (p.50); Maatregelen wil nemen om de verkeersveiligheid te vergroten (p.50); Deze uitgangspunten en voornemens van harte door de Raad worden onderschreven; Een evaluatie van de 30 km is afgesproken als basis… Lees verder Motie uitbreiding 30-km

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Verhuur particuliere woningen

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.gehoord de beraadslaging, Constaterende dat door de toename van de vraag en het aanbod van tijdelijk verblijf in de gemeente andere belangen onder druk komen te staan. Te denken valt b.v. aan: de bescherming van de schaarsewoningvoorraad Het voorkomen van achteruitgang van de… Lees verder Motie Verhuur particuliere woningen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Woningbouw/sociale huur

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 November 2023.gehoord de beraadslaging, constaterende dat: Het stimuleren van woningbouw een hoge prioriteit heeft; De in de begroting de wens wordt uitgesproken dat woningen voor alle lagen van de bevolking bereikbaar zou moeten zijn; Dat de ambities voor betaalbare huurwoningen zeer laag is (slechts… Lees verder Motie Woningbouw/sociale huur

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Vergroening

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.gehoord de beraadslaging, constaterende dat: Het College zich in de begroting haar bezorgdheid uitspreekt over “hittestress en hevige stortbuien” De fysieke leefomgeving bij het doen van onderhoud klimaatadaptief wil inrichten Het College zich in de begroting tevens uitspreekt voor een grote biodiversiteit Het… Lees verder Motie Vergroening

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Fietsstraat

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.gehoord de beraadslaging,constaterende dat: In de Begroting de verkeersveiligheid van groot belang wordt geacht; Het College aangeeft maatregelen te zullen nemen om deverkeersveiligheid te vergroten,overwegende dat: Het Noordeinde en De Haal voor de leerlingen en ouders van de Noorderschool een veilige route dient… Lees verder Motie Fietsstraat

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie bestuurlijke toekomst Oostzaan

Regelmatig is de Bestuurlijke toekomst van Oostzaan een punt van discussie. De reden is de wens van een groot deel van de inwoners en de gemeenteraad om een zelfstandige gemeente te blijven. De afgelopen jaren is gebleken dat dit niet eenvoudig is. Het rijk heeft steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten waarbij tegelijkertijd is… Lees verder Motie bestuurlijke toekomst Oostzaan

Aanpassing zienswijze jaarstukken Twiske

Amendement Jaarstukken Recreatieschap Twiske Waterland Donderdag 22 juli werden jaarstukken van recreatieschap Twiske Waterland besproken in de raadsvergadering. De gemeenteraad van Oostzaan heeft dan een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voor Oostzaan Natuurlijk! reden om aandacht te vragen voor het volgende : Uit de jaarstukken blijkt dat het noodzakelijk is dat het recreatieschap… Lees verder Aanpassing zienswijze jaarstukken Twiske

OFC en BIBOB onderzoek

Na eerdere antwoorden van het college heeft  Oostzaan Natuurlijk! nog een aanvullende vraag gesteld. Uit het antwoord van het college blijkt dat OFC in een BIBOP onderzoek zit. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren… Lees verder OFC en BIBOB onderzoek

Nieuwe vragen Oostzaan Natuurlijk m.b.t. OFC

Oostzaan Natuurlijk! heeft 19 juli jl. vragen gesteld aan het college naar aanleiding van berichten over voetbalclub OFC. Deze vragen hebben we gesteld omdat in kranten vermeld werd dat 2 personen waren aangehouden voor grootschalige drugshandel. De antwoorden van het college op die vragen roepen toch weer nieuwe vragen op. Daarnaast hebben we nog enkele… Lees verder Nieuwe vragen Oostzaan Natuurlijk m.b.t. OFC

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized