Terugblik Raad 14 maart 2024

Terugblik Raadvergadering 14 maart 2024 Een korte agenda echter met een belangrijk onderwerp : de bestuurlijke toekomst van Oostzaan.  Het debat over dit onderwerp startte met een korte beschouwing per partij over de beschikbare informatie. Ik heb duidelijk gemaakt dat de informatie voldoende is om een volgende stap te zetten in het proces. Ik heb… Lees verder Terugblik Raad 14 maart 2024

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Terugblik raadsvergadering 8 februari 2024

Het werd een korte vergadering. Veel hamerstukken wat betekent dat in de voorafgaande commissie duidelijk werd dat er waarschijnlijk geen behoefte was aan een discussie in de gemeenteraad. Het onderwerp verordening WMO werd wel besproken. Wij hadden daar een motie over ingediend. (zie tekst motie op onze site)De inhoud was een opdracht aan het college… Lees verder Terugblik raadsvergadering 8 februari 2024

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie evaluatie verordening WMO

Motie nr : 24M01RV : 24/01Onderwerp : Evaluatie Verordening WMODe raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 8 februari 2024gehoord de beraadslaging,constaterende dat: De verordening WMO 2024 is vastgesteld; Deze verordening is gewijzigd op basis van nieuwe jurisprudentie en ervaringen uit de Oostzaanse praktijk, Tevens besloten is tot een evaluatie van de verordening… Lees verder Motie evaluatie verordening WMO

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Terugblik begrotings-raad

Terugblik Begrotingsraad 13 november 2023. Deze raadsvergadering is bedoeld om een  besluit te nemen over de begroting van volgend jaar en daarmee ook de activiteiten. Wij vonden het programma getuigen van een beperkte ambitie terwijl er meer als genoeg onderwerpen zijn waar aandacht voor moet zijn. Voor ons was dat veiligheid en wonen. Om die… Lees verder Terugblik begrotings-raad

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie uitbreiding 30-km

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 November 2023gehoord de beraadslaging, constaterende dat: Het College Verkeersveiligheid van groot belang vindt (p.50); Maatregelen wil nemen om de verkeersveiligheid te vergroten (p.50); Deze uitgangspunten en voornemens van harte door de Raad worden onderschreven; Een evaluatie van de 30 km is afgesproken als basis… Lees verder Motie uitbreiding 30-km

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Verhuur particuliere woningen

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.gehoord de beraadslaging, Constaterende dat door de toename van de vraag en het aanbod van tijdelijk verblijf in de gemeente andere belangen onder druk komen te staan. Te denken valt b.v. aan: de bescherming van de schaarsewoningvoorraad Het voorkomen van achteruitgang van de… Lees verder Motie Verhuur particuliere woningen

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Woningbouw/sociale huur

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 November 2023.gehoord de beraadslaging, constaterende dat: Het stimuleren van woningbouw een hoge prioriteit heeft; De in de begroting de wens wordt uitgesproken dat woningen voor alle lagen van de bevolking bereikbaar zou moeten zijn; Dat de ambities voor betaalbare huurwoningen zeer laag is (slechts… Lees verder Motie Woningbouw/sociale huur

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Vergroening

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.gehoord de beraadslaging, constaterende dat: Het College zich in de begroting haar bezorgdheid uitspreekt over “hittestress en hevige stortbuien” De fysieke leefomgeving bij het doen van onderhoud klimaatadaptief wil inrichten Het College zich in de begroting tevens uitspreekt voor een grote biodiversiteit Het… Lees verder Motie Vergroening

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Fietsstraat

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 13 november 2023.gehoord de beraadslaging,constaterende dat: In de Begroting de verkeersveiligheid van groot belang wordt geacht; Het College aangeeft maatregelen te zullen nemen om deverkeersveiligheid te vergroten,overwegende dat: Het Noordeinde en De Haal voor de leerlingen en ouders van de Noorderschool een veilige route dient… Lees verder Motie Fietsstraat

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie bestuurlijke toekomst Oostzaan

Regelmatig is de Bestuurlijke toekomst van Oostzaan een punt van discussie. De reden is de wens van een groot deel van de inwoners en de gemeenteraad om een zelfstandige gemeente te blijven. De afgelopen jaren is gebleken dat dit niet eenvoudig is. Het rijk heeft steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten waarbij tegelijkertijd is… Lees verder Motie bestuurlijke toekomst Oostzaan