Motie bestuurlijke toekomst Oostzaan

Regelmatig is de Bestuurlijke toekomst van Oostzaan een punt van discussie. De reden is de wens van een groot deel van de inwoners en de gemeenteraad om een zelfstandige gemeente te blijven. De afgelopen jaren is gebleken dat dit niet eenvoudig is. Het rijk heeft steeds meer taken overgeheveld naar de gemeenten waarbij tegelijkertijd is… Lees verder Motie bestuurlijke toekomst Oostzaan

Aanpassing zienswijze jaarstukken Twiske

Amendement Jaarstukken Recreatieschap Twiske Waterland Donderdag 22 juli werden jaarstukken van recreatieschap Twiske Waterland besproken in de raadsvergadering. De gemeenteraad van Oostzaan heeft dan een mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Voor Oostzaan Natuurlijk! reden om aandacht te vragen voor het volgende : Uit de jaarstukken blijkt dat het noodzakelijk is dat het recreatieschap… Lees verder Aanpassing zienswijze jaarstukken Twiske

OFC en BIBOB onderzoek

Na eerdere antwoorden van het college heeft  Oostzaan Natuurlijk! nog een aanvullende vraag gesteld. Uit het antwoord van het college blijkt dat OFC in een BIBOP onderzoek zit. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren… Lees verder OFC en BIBOB onderzoek

Nieuwe vragen Oostzaan Natuurlijk m.b.t. OFC

Oostzaan Natuurlijk! heeft 19 juli jl. vragen gesteld aan het college naar aanleiding van berichten over voetbalclub OFC. Deze vragen hebben we gesteld omdat in kranten vermeld werd dat 2 personen waren aangehouden voor grootschalige drugshandel. De antwoorden van het college op die vragen roepen toch weer nieuwe vragen op. Daarnaast hebben we nog enkele… Lees verder Nieuwe vragen Oostzaan Natuurlijk m.b.t. OFC

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

9 december kunt u in Oostzaan actief bijdragen aan mensenrechten

9 december kunt u in het atrium van de Kunstgreep van 9-13 een actieve bijdrage leveren aan mensenrechten door het (over-) schrijven van brieven. Onze fractieleden doen mee aan dit jaarlijkse initiatief omdat aangetoond is dat het onschuldige mensen een grotere kans biedt om weer in vrijheid te kunnen leven.In de uitnodigingsbrief kunt u zien… Lees verder 9 december kunt u in Oostzaan actief bijdragen aan mensenrechten

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

OOSTZAAN NATUURLIJK! te gast bij SKUURPAPIER

Woensdag 30 november waren fractievoorzitter Rob Monen en commissielid Arjen Ronner te gast bij het Radio 9 programma Skuurpapier. Het werd een geanimeerde uitzending waarin dieper werd ingegaan hoe de Oostzaanse bevolking beter- en meer betrokken kan worden bij de lokale politiek. Naast de herhaling op radio 9 zaterdag 4 december kunt u kunt de u… Lees verder OOSTZAAN NATUURLIJK! te gast bij SKUURPAPIER

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Motie Oostzaan Natuurlijk! besparing op verlichting

De raad van de gemeente Oostzaan in vergadering bijeen op 25 november 2022…, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: Verlichting een belangrijk deel van het stroomverbruik vormt…; overwegende dat: Energieverbruik en licht-emissie teruggedrongen moeten worden tot het hoogst noodzakelijke… De gemeente een voorbeeldfunctie heeft; Geeft het college de opdracht : Er voor zorg te dragen dat… Lees verder Motie Oostzaan Natuurlijk! besparing op verlichting

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Visie Oostzaan Natuurlijk op de begroting 2023

In deze begroting stond een belangrijk vraagstuk centraal. Hoe kunnen we zo spoedig mogelijk tot een noodfonds armoedebestrijding komen om onze financieel kwetsbare inwoners te ondersteunen maar ook mogelijkheden creëren om onze verenigingen te ondersteunen waar nodig. Eerder hadden wij, Oostzaan Natuurlijk!, de mogelijkheid genoemd om het huidige coronafonds daarvoor te benutten. Tot ons grote… Lees verder Visie Oostzaan Natuurlijk op de begroting 2023

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Terugblik Raadsvergadering van 29 september 2022

De start van vergadering was turbulent. De VVD en PVDA (de coalitie) stelden bij het vaststellen van de agenda voor om de omgevingsvisie op de agenda te plaatsen. Bijzonder omdat in een vooroverleg van het presidium ervoor was gekozen om daarvoor de gemeenteraad van 27 oktober te benutten. In de achterkamertjes had men blijkbaar een… Lees verder Terugblik Raadsvergadering van 29 september 2022

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized

Lid worden?

Oostzaan Natuurlijk! Wordt lid en denk mee! Oostzaan Natuurlijk! is in juli 2022 opgericht als enige lokale partij met als doel het Oostzaans belang goed te kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Oostzaan Natúúrlijk! heeft zich losgemaakt van de landelijke politiek om samen met de Oostzaners onafhankelijk en slagvaardig lokale onderwerpen aan te kunnen pakken en… Lees verder Lid worden?

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Uncategorized