Groen

Groen

Oostzanerveld en Twiske

Deze twee natuurgebieden, Natura 2000, zijn karakteristiek voor Oostzaan. Beide moeten constant beschermd worden tegen druk van toerisme en evenementen. Tegelijkertijd wordt er door Oostzaners graag in het veld gevaren. Oostzaan Natuurlijk! is tegen uitbreiding toerisme in het Oostzanerveld. Daarvoor is het gebied te kwetsbaar en te belangrijk voor zichzelf, het ecosysteem en de Oostzaners. We willen onder andere met boeren en de vele vrijwilligers die het veld onderhouden kijken hoe we verder het veld kunnen beschermen en onderhouden. Behoud en verbetering van de biodiversiteit en bescherming van de weidevogels heeft hier prioriteit, zodat ook toekomstige generatie al varend kunnen genieten van het veld en zijn natuur.

De samenwerking met boeren en SBB is onmisbaar en zal door ons gestimuleerd worden.

Het Twiske is naast beschermd Natura2000 gebied ook een recreatiegebied. Dit maakt de balans om met behoud van natuur te recreëren een ware uitdaging. Het bestuur van het Twiske verwacht dat het aantal bezoekers gaat groeien van circa 1,3 miljoen naar ongeveer 1,6 miljoen per jaar. Naast dat veel bezoekers meedoen aan de tientallen sporten die in het Twiske worden beoefend komen er ook zeer vele juist voor de rust, de natuur en de, Stootersplas. De enorme druk van deze hoge aantallen bezoekerkers verstoort ook de natuur in het Twiske. Oostzaan Natuurlijk! wil deze balans niet verstoren en overnachtingen niet toestaan in het Twiske. Het is een uniek gebied waar dagrecreatie prima bij past. Festivals met grote aantallen bezoekers werken te verstorend en kunnen niet. In de nabije omgeving worden al vele festivals georganiseerd. Dit wil niet zeggen dat we een doods Oostzaan voorstaan. In tegendeel, een zelfstandig Oostzaan moet ook levendig en bruisend zijn. We kijken naar alternatieven om bv in de zomermaanden kleinschalige culturele en sportieve evenementen mogelijk te maken. Dit alles in goed overleg met initiatiefnemers en omwonenden.

Klimaatverandering

Aanpassingen in het dorp:

 • Meer groen, zodat bij steeds extremere buien water beter weg kan
 • Meer bomen, zodat bij hogere temperaturen dit een enigszins koelend effect heeft
 • Stimuleren zonnepanelen, op openbare gebouwen en woningen
 • Stimuleren en faciliteren isolatie van woningen en energieneutraal maken van woningen
 • Collectieve bewonersinitiatieven voor woningverbetering ondersteunen
 • Ondernemers helpen en stimuleren verduurzamen
 • Groene schoolpleinen
 • Openbare gebouwen verduurzamen
 • Stimuleren en faciliteren van Oostzaanse energie initiatieven/coöperatie
 • Kiezen voor energie opwekkers die passen bij Oostzaan en niet botsen met zaken die voor Oostzaan ook van groot belang zijn, zoals woningbouw.

Afval

Komende jaren dient er fors ingezet te worden op het terugdringen van afval (wettelijke verplichting de z.g vangdoelstelling). Tot heden zijn er geen plannen ontwikkeld om dit te realiseren. Wij gaan ons inzetten voor een planmatige aanpak om te komen tot een vermindering van 75 %. van het afval. Ook hier horen we graag de ideeën uit het dorp hoe dit het beste e realiseren.

Dieren

Oostzaners zijn grote dierenliefhebbers en er zijn dus ook veel huisdieren alsmede vee in Oostzaan. Het Oostzanerveld en Twiske zijn mede uniek door de dieren die daar voorkomen.

 • Nota dierenwelzijn moet gericht zijn op alle dieren, dus huisdieren en vee, maar ook “wilde” dieren.
 • De omgeving moet zo ingericht zijn dat egels, vogels, vleermuizen, vlinders en insecten een schuilplaats en voedsel hebben
 • Het stimuleren van het ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen is belangrijk en moet bij iedere bouwaanvraag meegenomen worden
 • De gemeente gaat het goede voorbeeld geven op haar eigen gebouwen
 • Oevers moeten, waar mogelijk, diervriendelijk ingericht worden.
 • Om biodiversiteit te bevorden worden inheemse bomen, struiken en planten gebruik bij het vergroenen van het dorp