Oostzaans

Zelfstandig

Om de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale (gemeentelijke) politiek te verhogen is zelfstandig bestuur een vereiste. Over beslissingen die in en rond het dorp ingrijpende gevolgen hebben willen inwoners zelf meedenken en beslissen. Dat kan het beste als de gemeentelijke politiek dichtbij is.

Oostzaan Natuurlijk! erkent de noodzaak om samen te werken en ziet goede mogelijkheden door verregaande samenwerking aan te gaan met andere gemeenten, maar op cruciale gebieden als woningbouw, dorpsaanzicht, Oostzanerveld, ruimtelijke ordening, en veilige en fijne leefomgeving zelfstandige besluiten te kunnen blijven nemen. Daarbij is belangrijk:

 • Betrokken bewoners, die actief investeren in een inclusieve dorpsgemeenschap
 • Sociale en culturele samenhang m.b.v. plaatselijke verenigingen en voorzieningen
 • Een integer en actief bestuur, die initiatieven van inwoners stimuleert en faciliteert
 • Een gezonde financiële situatie en sluitende begroting
 • Uitvoering geven aan echt democratische besluitvorming door de inzet van Oostzaans Beraad

Mee doen / Oostzaans Beraad

Inwoners dienen in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij belangrijke ontwikkelingen in de gemeente zeker als het gaat om onderwerpen die de directe leefomgeving raken. Wij willen de instelling van een ‘Oostzaans Beraad’ en onderzoeken in welke vorm dit de beste bijdrage kan leveren aan meer directe inspraak in Oostzaan. Een meer directe inspraak bij belangrijke onderwerpen als o.a. zelfstandig, woningbouw, veiligheid en Twiske / Oostzanerveld.

Woningbouw

De woningnood is een grote crisis waar het vooral jongeren en starters ondoenlijk is om aan een betaalbare woning te komen. Oostzaan Natuurlijk! wil sociale huur en betaalbare koopwoningen bouwen tussen Zuideinde en Verlengde Stellingweg. We gaan in gesprek met Woningbouwverenigingen om hun ideeën en plannen te horen en te helpen uitvoeren. Verder horen we graag van inwoners waar zij mogelijkheden zien in Oostzaan. Een uitgangspunt is dat we het dorpsaanzicht en dorpse karakter willen behouden. Dat is tenslotte een belangrijke reden waarom mensen in Oostzaan blijven en komen wonen

 • Nieuwe klimaatneutrale huur en koopwoningen
 • Andere vormen van wonen: tiny houses, wonen op water e.a. flexibele woonvormen

Veilige, fijne en groene leefomgeving

 • In Oostzaan is bij het inrichten van het dorp het langzaam verkeer (fietsen, lopen) leidend
 • Meer wandel fietsmogelijkheden, vrije wandelpaden, fietspaden, waar wenselijk een loopbrug/fietsbrug o.a. de eerder geplande wandelbrug ‘Spoetnik’
 • 30 km in gehele bebouwde kom
 • Goed begaanbare stoepen
 • Voorlichting en handhaving van de 30 km
 • Betere handhaving vaaroverlast: ook alternatief bieden aan jeugd. Bv. hard varen toestaan op Kolksloot
 • Gezonde lucht: overlast Schiphol en A10 / A7 / A8 verminderen
 • Geluidscherm aan de oostzijde van de A8
 • Erfgoed/Monumenten beleid
 • Bruisend centrum: kijken naar meer horeca mogelijkheden voor jong en oud
 • Aanpak zware criminaliteit; mede door ligging tussen Zaanstad en Amsterdam heeft Oostzaan ook te maken met zware criminele activiteiten als drugslab’s/hennepkwekerijen en aanslagen. Alert en duidelijk beleid en actief meedoen in samenwerkingsverbanden als RIEC