Sociaal

Sociale samenhang

 • Centrale ontwikkelings- en ontmoetingsplek bibliotheek versterken
 • Culturele- en sportverenigingen meer ondersteunen
 • Stimuleren maatschappelijke cohesie en ondersteunen mantelzorgers
 • Sociaal Domein:
 1. Preventie door een goed woon- werk- leef- en onderwijsklimaat en ondersteuning
 2. Betere aanbesteding en organisatie van jeugdzorg
 3. Hulp moet goed aansluiten bij de vraag en wordt afgestemd met ouders, scholen en jeugdwerk

Sport

Het aanbod aan sport mogelijkheden in Oostzaan is groot echter voornamelijk gericht op kernactiviteit. Er is echter meer mogelijk :

Bewegen willen wij bevorderen. Onze sportverenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Wij zien graag dat onze verenigingen programma’s ontwikkelen voor alle doelgroepen (jong en oud) met als hoofddoel het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling. Wij denken dat een laagdrempelig aanbod in een grote behoefte voorziet en bewegen fors zal stimuleren. Bijkomend voordeel is dat deze programma’s voorzien in de behoefte van o.a. ouderen aan sociale contacten.

Daarnaast vinden wij dat er aandacht moet zijn voor de individuele sporters. Er zijn mooie voorbeelden van outdoor pleinen te vinden in andere gemeenten. Komende periode willen wij enkele pleinen realiseren in Oostzaan.

Armoede, of hoe we iedereen de kans willen geven om mee te doen

 • Inwoners worden ondersteund bij (kinder) opvang, onderwijs, ontwikkeling en werk
 • Onderwijs geeft extra ondersteuning aan kinderen in achterstandsituaties
 • Inwoners worden gestimuleerd en niet gestraft, overleggen over mogelijkheden

Bij Inkomensondersteuning neemt de gemeente een maximale ruimte

Het sociaal plein moet hierbij de plaats worden waar alle inwoners met een hulpvraag laagdrempelig terecht kunnen.

 • Woningbouwverenigingen stimuleren en helpen versneld sociale huurhuizen te isoleren en verduurzamen. Lagere lasten voor bewoners
 • Intensief overleg met ondernemers om te kijken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen die misschien door omstandigheden langere tijd niet gewerkt hebben terug te laten keren in arbeidsproces